Binh khí: Bừa Cào – Bồ Cào (Rake)

là một loại binh khí phôi thai từ món binh khí cổ xưa bằng kim loại chứ không phải từ cái bằng gỗ tre của nông gia. Chính vì thế mà món binh khí Bừa Cào được liệt kê vào Thập Bát Ban Võ Nghệ.

Bừa Cào là loại binh khí tuy không được dùng cho Bộ-binh như binh-khí cổ xưa, nhưng vẫn được các giòng bảo tồn vì lợi ích sư phạm cho giáo trình .

bocao Binh khí: Bừa Cào   Bồ Cào (Rake)

Bài Thảo pháp Bừa Cào

Bài Bừa Cào Thảo pháp căn bản của được mật mã hóa bằng bài Thiệu 40 Chiêu Thức liên hoàn công thủ.
Kẻ chưa tinh thông Thương pháp hay Kiếm pháp hoặc Đao pháp, thì thật khó lòng mà đương cự nổi với món binh khí Bừa Cào này. Vì thế cho nên, môn sinh muốn tập luyện Thảo pháp Bừa Cào cần phải đạt thành căn bản vững chắc về Côn & Roi, Đao & Kiếm và Siêu & Thương.

Ngoài ra, môn sinh không nên dùng thứ Bồ Cào của nông gia, vì không thể nào diễn đạt thấu đáo các chiêu thức biến hoá trong Thảo pháp Bừa Cào vì sự cấu trúc quá khác biệt nhau.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online