Chiêu thức Thiếu Lâm: Hổ Hạc Song Hình Quyền

“Hổ hạc song hình quyền” là bài quyền được Hoàng Phi Hồng chắt lọc những tinh hoa võ thuật của các môn phái để sáng tác nên. Sau đó được đệ tử là Lâm Thế Vinh chỉnh lý, biên tập lại và truyền bá rộng ra công chúng. Cũng như “Công tự phục hổ quyền”, “Thiết tuyến quyền”, “Hổ hạc song hình quyền” là một trong tam bảo của môn phái Hồng Gia Quyền.

11 Chiêu thức Thiếu Lâm: Hổ Hạc Song Hình Quyền
Bài quyền này mượn “kình” (mãnh hổ),“hình” (hổ trảo) của Hổ và “tượng” (khinh linh) của Hạc để tạo nên các chiêu thế. Hổ hình luyện khí và lực, động tác dũng mãnh, uy phong lẫm liệt. Hạc hình luyện tinh và thần, thân thủ khinh linh, đọng tác nhanh nhẹn, thể hiện sự diệu dụng của tinh thần, do đó được mang tên là “Hổ hạc song hình quyền”.
Thủ hình “Hổ hạc song hình quyền” bao gồm: quyền, chưởng, dương chỉ, trảo, câu. Thủ pháp có: phao (quăng), qua (móc), chàng (đẩy), sáp (xỉa). Bộ pháp có: cung bộ, mã bộ, hư bộ, độc lập bộ và kỳ lân bộ. Bộ pháp yêu cầu phải vững chắc, thân hình thì chú trọng đến cương mãnh. Toàn bài quyền, các chiêu thế oai phong, cương nhu đan xen lẫn nhau.
1. Long hổ xuấthiện 41. Lãng lý phao cầu 81.Biện trang cầm hổ
2. Nhị hổ tàng tông 42. Khôi tinh thích đấu 82.Túy tửu bát tiên
3. Phục hổ tàng long 43.Song cung bão nguyệt 83.La hán xuất động
4. Mỹ nhân chiếu kính 44.Đồng tử bái phật 84.Đơn chỉ dẫn thủ
5. Tà phong bãi liễu 45.Mãnh hổ phụ ngẫu 85.Nhất tinh phao chùy
6. Tụ lý tàng hoa 46.Hổ nhãn báo chùy 86.Nhị tinh phao chùy
7. Chỉ định Trung Nguyên 47.Độc tỵ đơn kiều 87.Liên hoàn trách hàm
8. Ô long hý thủy 48.Tiến mã xung quyền 88.Liên hoàn khấu chàng
9. Tứ chỉ sanh thiên 49.Đơn cung thiên tự 89.Hiệp đế tiễn quyền
10. Diêu long quy động 50.Song cung thiên tự 90.Câu đàn cước pháp
11. Ô long thổ châu 51.Song quải chùy pháp 91.Liên hoàn hỏa tiễn
12. Phong tương quyền pháp 52.Quải chùy song lạc 92.Thiết tào bả cước
13. Tứ bình đại mã 53.Thông thiên quyền thế 93.Hầu tử thâu đào
14. Song đề nhật nguyệt 54.Liên hoàn thông thiên 94.Hắc hổ trảo pháp
15. Ô long cảnh dực 55.Bát phân tiễn quyền 95.Kim long hiến trảo
16. Song cung sáp hoa 56.Hoàn hồn quyền pháp 96.Thập tự phân kim
17. Bảo áp xuyên liên 57.Điếu cước thiên tự 97.Kim tinh quải giác
18. Song long xuất hải 58.Chuyển thân phiết trúc 98.Mãnh hổ thôi sơn
19. Kim kiều tương định 59Thiết môn soan chùy 99.Nhật tự mãnh tiễn
20. Tả vận nhu kiều 60.Hồ điệp phân phi 100.Nhạn lạc bình xa
21. Hữu vận nhu kiều 61.Ngạ hổ cầm dương 101.Song phi hồ điệp
22. Thủy đế lao nguyệt 62.Đơn hổ xuất động 102.Nữu mã xung chùy
23. Bá Vương cử đỉnh 63.Mãnh hổ hạ sơn 103.Tẩu kỳ lân bộ
24. Phi Hồng khiêm dực 64.Hổ bằng báo lang 104.Chi tự điệp chưởng
25. Song kiếm thiết kiều 65.Đái mã quy tào 105.Điệp chưởng liên hoàn
26. Tả thủ phá bài 66.Thủ bản đan quế 106.Nguyệt ảnh thủ cước
27. Hữu thủ phá bài 67.Điệt đãng kỳ lân 107.Long tàng hổ dược
28. Song cung phục hổ 68.Bàng thủ trầm yêu 108.Mãnh hổ bái sa
29. Miêu nhi tẩy diện 69.Chỉ thủ vấn đề 109.Hổ báo song quyền
30. Bạch mã hiến đế 70.Thủy lãng phao cầu 110.Xuyên kiều quy động
31. Phục hổ liên châu 71.Tụ lý xung chùy 111.Đơn long xuất hải
32. Tý ngọ châu kiều 72.Hạc tủy trầm phao 112.Hổ hạc tề minh
33. Trầm kiều xuyến chưởng 73.Hoàn hồn bão hạc
34. Chỉ định sanh thiên 74.Độc cước phi hạc
35. Tọa mã đơn kiều 75.Độc cước ngạ hạc
36. Tiến mã xuất chưởng 76.Ngạ hạc tầm hà
37. Huyền đàn phục hổ 77.Hữu hạc đỉnh pháp
38. Kim cương xuất động 78.Tả hạc đỉnh pháp
39. Tiêu trúc tước chi 79.Ô long bãi vĩ
40. Bạt thảo tầm xà 80.La hán sái thi

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online