Chiêu thức Thiếu Lâm: Thiết Tuyến Quyền

“Thiết tuyến quyền” là một trong tam bảo của Hồng Gia Quyền. Bài quyền này nguyên gốc do Thiết Kiều Tam sáng tác, sau đó được đệ tử Lâm Phúc truyền lại cho Hoàng Phi Hồng. Đệ tử của Hoàng Phi Hồng là Lâm Thế Vinh sau đó đã hiệu chỉnh lại và truyền bá rộng ra công chúng.”Thiết tuyến quyền” chủ yếu luyện kình, cốt, có công dụng dưỡng sinh rất tốt. ChiuChiLingHustle Chiêu thức Thiếu Lâm: Thiết Tuyến Quyền
1.Kính lễ khai quyền 29.Nhu kiều 57.Chế kiều
2.Nhị hổ tiềm tông 30.Già thiên 58.Phân kim quyền
3.Song kiếm thiết kiều 31.Thác chưởng 59.Nhị hổ tiềm tông
4.Lão tăng khiêu đảm 32.Định kim kiều 60.Kỳ lân bộ
5.Kinh hồng dực 33.Trắc thân thốn kiều 61.Giáp mộc chùy
6.Tả hữu thốn kiều 34.Chế kiều 62.Đề hồ kính tửu
7.Tam độ châu kiều 35.Phân kim kiều 63.Hoành cát thủ
8.Đại tiên hồng thủ 36.Phiến diện Tý ngọ 64.Nội bàng thủ
9.Nhị tự kiềm dương mã 37.Khai cung xạ điêu 65.Nội bàng nhu kiều
10.Yểm hộ Đan điền 38.Ngoại bàng thủ 66.Nội bàng nhu kiều
11.Trừu thủ hộ hung 39.Ngoại bàng thủ 67.Già đỉnh
12.Lưỡng thủ già thiên 40.Nhu kiều nội bàng 68.Thác chưởng
13.Tần quỳnh hiến giản 41.Nội bàng chi nhị 69.Hổ tiêu long ngâm
14.Ngạ ưng phốc thực 42.Đính kiều 70.Thốn kiều
15.Bức kiều 43.Nhu kiều 71.Chế kiều
16.Bảo kim kiều 44.Già đầu 72.Phân kim chùy
17.Hổ tiêu long ngâm 45.Thác chưởng 73.Thập tự thủ
18.Song thốn kiều 46.Định kim kiều 74.Già thiên
19.Chế kiều 47.Trắc thân thốn kiều 75.Phi hồng dực
20.Phân kim chùy 48.Chế kiều 76.Vỹ đà hiến trượng
21.Nhị hổ tiềm tông 49.Phân kim kiều 77.Song già đầu
22.Phiến diện Tý ngọ 50.Phiến diện thập tự thủ 78.Bức kiều
23.Khai cung xạ điêu 51.Song già kiều 79.Định kim kiều
24.Ngoại bàng thủ 52.Bạch hổ hiến chưởng 80.Song thốn kiều
25.Ngoại bàng thủ nhị 53.Mãnh hổ ba sơn 81.Thập tự thủ
26.Nhu kiều nội bàng 54.Định kim kiều 82.Phân kim kiều
27.Nội bàng chi nhị 55.Hổ tiêu long ngâm 83.Nhị hổ tiềm tông
28.Đính kiều 56.Song thốn kiều 84.Thu thức

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online