những bài học trong cuộc sống

Quỷ Cốc Tử cả đời 1 lần hạ sơn, thu được 4 đồ đệ đều là hiền tài lưu danh sử sách

Nhân đạo ý nói đạo lý nhân sinh, cũng tức là cung cách đạo lý làm người, nhờ thấu hiểu mà an cư lạc nghiệp. Ba đạo lý này bổ túc phối hợp cho nhau, thiếu 1 không được. Xa rời thiên đạo, thánh đạo nguy, xa rời thánh đạo, nhân đạo nan.   Trong more »
Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online